Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Principles of building commissioning
Tác giả: Walter T Grondzik
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.0287
 
BIM handbook : a guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors
Tác giả: Charles M Eastman
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  690.0285
 
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng
Tác giả: Nguyễn Tiến Thu
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.0284
 
Máy xây dựng
Tác giả: Vũ Minh Khương, Nguyễn Đăng Cường
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0284
 
2009 international building code need to know [electronic resource] : the 20% of the code you need 80% of the time
Tác giả: R Dodge Woodson
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.0218
 
Eco-efficient construction and building materials
Tác giả: Fernando Pacheco Torgal, Saʻi Jalālī
Xuất bản: London New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.028
 
Máy và thiết bị xây dựng
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.028
 
Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 : 1995 : TCXD 229:1999 : Tiêu chuẩn Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0218
 
Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học : TCXDVN271:2002 ...
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0218
 
Quy hoạch xây dựng và phát triển dân cư nông thôn
Tác giả: Võ Đức Viêm
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0223
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục