Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 89 kết quả
Principles of building commissioning
Tác giả: Walter T Grondzik
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.0287
 
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng
Tác giả: Nguyễn Tiến Thu
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.0284
 
Máy làm đất và cơ giới hóa công tác đất
Tác giả: Lưu Bá Thuận
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.028
 
Trang thiết bị kỹ thuật công trình xây dựng
Tác giả: Phạm Việt Anh, Nguyễn Lan Anh
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.028
 
Máy nâng và cơ giới hóa công tác lắp ghép
Tác giả: Trương Quốc Thành
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.028
 
Máy xây dựng
Tác giả: Vũ Minh Khương, Nguyễn Đăng Cường
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0284
 
Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng
Tác giả: Nguyễn Đăng Điệm
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
2006 International Building Code companion
Tác giả: R Dodge Woodson
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
2009 international building code need to know [electronic resource] : the 20% of the code you need 80% of the time
Tác giả: R Dodge Woodson
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.0218
 
Eco-efficient construction and building materials
Tác giả: Fernando Pacheco Torgal, Saʻi Jalālī
Xuất bản: London New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.028
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục