Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 101 kết quả
Eco-efficient construction and building materials
Tác giả: Fernando Pacheco Torgal, Saʻi Jalālī
Xuất bản: London New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.028
 
Máy làm đất và cơ giới hóa công tác đất
Tác giả: Lưu Bá Thuận
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.028
 
Building code requirements for structural concrete(ACI 318-2) and commentary(ACI 318R-02)
Tác giả: Concrete Institude American
Xuất bản: Michigan: knxb, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.02
 
Sửa chữa máy xây dựng
Tác giả: Dương Văn Đức
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0284
 
Phương pháp thí nghiệm đất xây dựng : Tiêu chuẩn xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu : Tiêu chuẩn xây dựn...
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Đất xây dựng phương pháp xác định Môđun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXD 80:200...
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp yêu cầu chung : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXD 253:2001
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Ô tô máy kéo trong xây dựng
Tác giả: Lưu Phong Niên, Nguyễn Ngọc Tín
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.028
 
Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXD 259:2001
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 

Truy cập nhanh danh mục