Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Force : character design from life drawing
Tác giả: Michael D Mattesi
Xuất bản: Burlington Mass: Focal, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.4
 
Figure Drawing Without a Model
Tác giả: Ron Tiner
Xuất bản: : David Charles Publishers, 1997
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.4
 
Figure drawing for dummies
Tác giả: Kensuke Okabayashi
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.4
 
Các bài vẽ tranh khỏa thân mẫu
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.4
 
Drawing the head and figure
Tác giả: Jack Hamm
Xuất bản: New York NY: Berkley Pub, 1983
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.4
 
Mỹ thuật căn bản và nâng cao Ký họa nhân vật
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.4
 
Giáo trình sơ cấp về khái niệm mỹ thuật mới Bước đầu của nghệ thuật vẽ kết cấu người
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.4
 
Mỹ thuật căn bản và nâng cao phác họa nhân vật
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.4
 
Phác họa cơ thể người : Mỹ thuật căn bản và nâng cao
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.4
 
Vẽ nét cơ thể người : Mỹ thuật căn bản và nâng cao
Tác giả: Gia Bảo, Ngọc Duyên
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.4
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục