Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-19 trong số 19 kết quả
Sketching people : life drawing basics
Tác giả: Jeff Mellem
Xuất bản: Cincinnati Ohio: North Light Books, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.4
 
Nghệ thuật tạo hình và kết cấu cơ thể người : Học vẽ qua nghiên cứu giải phẫu cơ thể người
Tác giả: Bản Xã, Nguyễn Thị Thanh Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.4
 
Giải phẫu tạo hình cơ thể người : Học vẽ qua nghiên cứu giải phẫu cơ thể người
Tác giả: Vương Bính Diệu, Nguyễn Thị Thanh Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  743.4
 
Nghệ thuật vẽ cơ thể người : Học vẽ qua nghiên cứu giải phẫu cơ thể người
Tác giả: Hồ Quốc Cường, Nguyễn Bá Thính
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.4
 
Hình họa 3 hình họa nhân thể
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  743.4
 
Life nudes for drawing painting and sculpting
Tác giả: Maureen Johnson, Douglas Johnson
Xuất bản: Salem NH: Live Model Books LLC, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.4
 
Force : dynamic life drawing
Tác giả: Michael D Mattesi
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2017
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.4
 
Drawing and painting beautiful faces : a mixed-media portrait workshop
Tác giả: Jane Davenport
Xuất bản: Beverly Massachusetts: Quarry Books, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.4
 
Art of Drawing People : Discover simple techniques for drawing a variety of figures and Portraits
Tác giả: Debra Kauffman Yaun, Walter Foster, Ken Goldman, William Powell
Xuất bản: Irvine Minneapolis: Quarto Publishing Group USA Quayside Distributor, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.4
 

Truy cập nhanh danh mục