Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Giáo dục học thể thao
Tác giả: Kunath P, Nguyễn Quý Bình, L Paul, Phạm Đình Bẩm, Trương Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.071
 
Lý luận và phương pháp Giáo dục thể dục thể thao trong nhà trường
Tác giả: Trịnh Trung Hiếu
Xuất bản: Hà Nội: Thể Dục Thể Thao, 1997
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.071
 
Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc Việt
Tác giả: Nguyễn Thùy Vân,
Xuất bản: Hà Nội: Thể thao và Du lịch, 2021
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.071
 
Teaching personal and social responsibility through physical activity
Tác giả: Donald R HellisonDonald R Hellison
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.071
 
Teaching personal and social responsibility through physical activity
Tác giả: Donald R HellisonDonald R Hellison
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.071
 
Complete guide to sport education
Tác giả: Daryl Siedentop, Peter A Hastie, Hans Van der Mars
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.071
 
1

Truy cập nhanh danh mục