Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 79 kết quả
The real made up [electronic resource]
Tác giả: Stephen Brockwell
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Reading the Bible backwards [electronic resource]
Tác giả: Robert Priest
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Derek Walcott elektronisk ressurs
Tác giả: Edward Baugh
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Journey with no maps : a life of P. K. Page
Tác giả: Sandra Djwa
Xuất bản: Montreal Ithaca: McGillQueens University Press, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Black dog of fate : a memoir
Tác giả: Peter Balakian
Xuất bản: New York: Basic Books, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Dismantlements of silence : poems selected and new
Tác giả: William Virgil Davis
Xuất bản: HuntsvilleTexas: Texas Review Press, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
After thirty Falls : New Essays on John Berryman
Tác giả: Philip COLEMAN, Philip MCGOWAN
Xuất bản: Kenilworth: Rodopi, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
The Facts on File companion to 20th-century poetry
Tác giả: Burt Kimmelman, Brian E Lebowitz
Xuất bản: New York: Facts on File, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Bioinformatics
Tác giả: Horacio Pérez-Sánchez, Horacio Pérez-Sánchez
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Sylvia Plath New Views on the Poetry
Tác giả: Gary Lane
Xuất bản: Baltimore Maryland: Baltimore Johns Hopkins University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục