Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Encyclopedia of Russian history
Tác giả: James R Millar
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  947
 
The Cambridge history of Russia. vol. 2, Imperial Russia, 1689-1917
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  947
 
The Cambridge history of Russia. vol. 3, The twentieth century
Tác giả: Ronald Grigor Suny
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  947
 
The Cambridge history of Russia
Tác giả: Maureen Perrie
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  947
 
Borderlands of western civilization : a history of East Central Europe
Tác giả: Oskar Halecki, Andrew L Simon
Xuất bản: Safety Harbor FL: Simon Publications, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  947
 
The Russian Army of the Crimea
Tác giả: Albert Seaton, Michael P Roffe
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  947
 
Word and Image in Russian History
Tác giả:
Xuất bản: Boston MA: Academic Studies Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  947
 
The Battle of Konotop 1659
Tác giả: Giovanna Brogi Bercoff, Oleg Rumyantsev
Xuất bản: Milano: Ledizioni, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  947
 
A Lecture on Russian History
Tác giả: Michael Karpovich
Xuất bản: : De Gruyter, 1983
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  947
 
Natasha's dance : a cultural history of Russia
Tác giả: Orlando Figes
Xuất bản: New York: Metropolitan Books, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  947
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục