Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.589989 giây)
Cấu trúc máy tính và hợp ngữ : Bài giảng
Tác giả: Lê Mạnh Hải,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8779 Định dạng: RAR
Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 3 (học kỳ 3)
Tác giả: Khương Anh,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10053 Định dạng: RAR
Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2 (học kỳ 2)
Tác giả: Khương Anh,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10143 Định dạng: RAR
Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1 (học kỳ 1)
Thông tin xuất bản: TpHCM : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10144 Định dạng: RAR
Systems analysis and design methods
Tác giả: Whitten Jeffrey L,
Thông tin xuất bản: USA : McGrawHill , 2001
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 0072315393
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 10516 Định dạng: RAR
Hệ thống đo lường và điều khiển bằng máy tính
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.16
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 13533 Định dạng: RAR
Giáo trình vi xử lý
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 15195 Định dạng: RAR
Introduction to Computers.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2003
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0078297893
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18906 Định dạng: RAR
Vi xử lý - Vi điều khiển : Bài giảng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19621 Định dạng: RAR
Tin học đại cương : Bài giảng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2006
Ký hiệu phân loại: 004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19642 Định dạng: RAR
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục