Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.6599998 giây)
Computational Thinking Education in K-12 : Artificial Intelligence Literacy and Physical Computing
Tác giả: Kong SiuCheung,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 004.071
ISBN: 9780262368971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Four Shades of Gray : The Amazon Kindle Platform
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 9780262369114
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Explorations in parallel distributed processing : a handbook of models, programs, and exercises
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 0262291274
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Designing information technology in the postmodern age : from method to metaphor
Tác giả: Coyne Richard,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 004.2101
ISBN: 0262270889
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Affective computing
Tác giả: Picard Rosalind W,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 0262281589
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Where the action is : the foundations of embodied interaction
Tác giả: Dourish Paul,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 0262256053
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Slaves of the machine : the quickening of computer technology
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0262181835
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The computer contradictionary
Tác giả: KellyBootle Stan,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 004.0207
ISBN: 026227695X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The computer contradictionary
Tác giả: KellyBootle Stan,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 004/.0207
ISBN: 026227695X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Designing information technology in the postmodern age : from method to metaphor
Tác giả: Coyne Richard,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 004.2/1/01
ISBN: 0262270889
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục