Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2535 kết quả (0.718795 giây)
Observing the user experience
Tác giả: Kuniavsky Mike,
Thông tin xuất bản: kd : Morgan Kaufmann Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.01
ISBN: 1558609237
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12206 Định dạng: CHM
Designing for Interaction
Tác giả: Saffer Dan,
Thông tin xuất bản: : Peachpit Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 0321432061
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13674 Định dạng: PDF
Arithmetic and Logic in Computer Systems
Tác giả: Lu Mi,
Thông tin xuất bản: : WileyBlackwell , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.0151
ISBN: 0471469459
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16887 Định dạng: PDF
Issues of human computer interaction
Tác giả: Sarmento Anabela,
Thông tin xuất bản: : IRM Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.01
ISBN: 1591402360
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 11752 Định dạng: PDF
No code required : giving users tools to transform the web
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 012381541X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34811 Định dạng: PDF
Discrete Mathematics for New Technology
Thông tin xuất bản: : Institute of Physics Pub , 2002
Ký hiệu phân loại: 004.0151
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 21118 Định dạng: PDF
Beginning Math and Physics for Game Programmers
Tác giả: Stahler Wendy,
Thông tin xuất bản: : New Riders Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.0151
ISBN: 0735713901
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15991 Định dạng: CHM
Inmates Are Running the Asylum, The : Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity
Tác giả: Cooper Alan,
Thông tin xuất bản: USA : Sams Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 0672326140
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15984 Định dạng: CHM
Sets, logic and maths for computing [electronic resource]
Tác giả: Makinson David,
Thông tin xuất bản: London : Springer , 2008
Ký hiệu phân loại: 004.0151
ISBN: 1846288444
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 31740 Định dạng: PDF
Understanding Your Users : A Practical Guide to User Requirements Methods, Tools, and Techniques
Tác giả: Baxter Kathy,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : Morgan Kaufmann , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 1558609350
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17110 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục