Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 56 kết quả (0.4499892 giây)
Computers as theatre
Tác giả: Laurel Brenda,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : AddisonWesley , 2014
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 9780321918628
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 92697 Định dạng: PDF
Human computer interaction : concepts, methodologies, tools, and applications
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 1605660523
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 104200 Định dạng: PDF
Display and interface design [electronic resource] : subtle science, exact art
Tác giả: Bennett Kevin B,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 1420064398
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 112543 Định dạng: PDF
Symbiotic Interaction [electronic resource] : 5th International Workshop, Symbiotic 2016, Padua, Italy, September 29?30,...
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 9783319577524 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117532 Định dạng: PDF
Intelligent Human Computer Interaction [electronic resource] : 9th International Conference, IHCI 2017, Evry, France, De...
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 9781783742301
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117589 Định dạng: PDF
Ordering disorder : grid principles for web design
Tác giả: Vinh Khoi,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : New Riders , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 0321703537
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 136313 Định dạng: PDF
Mood and mobility : navigating the emotional spaces of digital social networks
Tác giả: Coyne Richard,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 9780262029759
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 137895 Định dạng: PDF
Task models and diagrams for user interface design : 8th international workshop, TAMODIA 2009, Brussels, Belgium, Septem...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , 2010
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 3642117961 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Building interactive systems : principles for human-computer interaction
Tác giả: Olsen Dan R,
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 1423902483
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 155968 Định dạng: PDF
Applying systemic-structural activity theory to design of human-computer interaction systems
Tác giả: Bedny Gregory Z,
Ký hiệu phân loại: 004.019
ISBN: 1482258048
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 156186 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục