Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Building N1 grid solutions : preparing, architecting, and implementing service-centric data centers
Tác giả: Jason Carolan
Xuất bản: Santa Clara: Sun Microsoftsystems, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.0684
 
IT-enabled strategic management : increasing returns for the organization
Tác giả: Zaiyong Tang, Bruce A Walters
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.0684
 
IT project portfolio management
Tác giả: Stephen S Bonham
Xuất bản: Norwood MA: Artech house inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.0684
 
Physical security for IT [electronic resource]
Tác giả: Michael Erbschloe
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Digital Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.0684
 
IT outsourcing [electronic resource] : concepts, methodologies, tools, and applications
Tác giả: St Amant Kirk
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.0684
 
The one-page project manager for IT projects : communicate and manage any project with a single sheet of paper
Tác giả: Clark A Campbell
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.0684
 
Quản lý dự án công nghệ thông tin
Tác giả: Lê Văn Phùng, Lê Hương Giang, Trần Nguyên Hương
Xuất bản: Hà Nội: Truyền thông và thông tin, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.0684
 
Lean IT: enabling and sustaining your lean transformation
Tác giả: Steve Bell, Michael A Orzen
Xuất bản: New York: Productivity Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.0684
 
Quản lý dự án công nghệ thông tin
Tác giả: Nguyễn Kim Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.0684
 
Quản lý dự án công nghệ thông tin
Tác giả: Nguyễn Kim Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.0684
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục