Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 29 kết quả (0.6400022 giây)
Programming massively parallel processors : a hands-on approach
Tác giả: Kirk David B,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier , 2010
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 9780123814722
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 29498 Định dạng: PDF
Advanced computer architecture and parallel processing [electronic resource]
Tác giả: ElRewini Hesham,
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 0471467405
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 37148 Định dạng: PDF
Cơ sở lý thuyết song song
Tác giả: Lê Huy Thập,
Ký hiệu phân loại: 004.35
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Distributed and Parallel Systems [electronic resource] : In Focus: Desktop Grid Computing
Tác giả: Kacsuk Peter,
Thông tin xuất bản: New York NY : Springer , 2008
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 9780387794488
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 42117 Định dạng: PDF
Achieving extreme performance with Oracle Exadata elektronisk ressurs
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Oracle PressMcGrawHill , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 9780071752602
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 74623 Định dạng: PDF
The sourcebook of parallel computing
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Francisco Calif : Morgan Kaufmann , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 1558608710
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77690 Định dạng: PDF
Parallel programming with Intel Parallel Studio XE [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : WroxJohn Wiley Sons , 2012
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 0470891653
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77842 Định dạng: PDF
Speculative execution in high-performance computer architectures
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : Chapman HallCRC , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.35
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 121556 Định dạng: PDF
Advanced computer architecture and parallel processing
Tác giả: ElRewini Hesham,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 0471467405
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 122078 Định dạng: PDF
Handbook of research on heterogeneous next generation networking : innovations and platforms
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hershey : Information Science Reference , 2009
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 1605661082 (hdbk.)
Bộ sưu tập: Sách tra cứu

Truy cập nhanh danh mục