Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 168 kết quả (0.02006 giây)
Sams teach yourself SharePoint foundation 2010 in 24 hours [electronic resource]
Tác giả: Mike Walsh
Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.678
 
Pro DNS and BIND 10 [electronic resource]
Tác giả: Ron Aitchison
Berkeley CA: Apress, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.678
 
E.encyclopedia : [the ultimate online learning resource]
Tác giả: Jo Bourne
New York: DK Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.678
 
Mobile internet for dummies(r)
Tác giả: John R Levine
Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.678
 
Nghiên cứu ứng dụng biến đổi wavelet trong phân tích và ước lượng các tham số mô hình lưu lượng đa phân dạng trên intern...
Tác giả: 
Hà Nội: Học viện Bưu chính Viễn thông, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc: 004.678
 
Ứng dụng lí thuyết fractal trong nghiên cứu và xây dựng các mô hình lưu lượng internet : báo cáo tóm tắt kết quả đề tài
Tác giả: Nguyễn Tiến Ban
Hà Nội: Học viện Bưu chính Viễn thông, 2007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc: 004.678
 
Intranets.Com for Dummies (For Dummies S.)
Tác giả: Maureen Condon
: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.678
 
MySpace for dummies
Tác giả: Ryan Hupfer
Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.678
 
Over-the-road wireless for dummies
Tác giả: E. Phil Haley
Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.678
 
Nginx HTTP server [electronic resource] : adopt Nginx for your web applications to make the most of your infrastructure ...
Tác giả: Clément Nedelcu
Birmingham UK: Packt Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.678
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục