Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 69 kết quả (0.6718802 giây)
Microsoft Operation Manager 2005 field guide
Tác giả: Dominey Andy,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.106
ISBN: 1590597095
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 35436 Định dạng: PDF
Managing Iterative Software Development Projects (Addison-Wesley Object Technology)
Tác giả: Bittner Kurt,
Thông tin xuất bản: : Addison Wesley , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 032126889X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16103 Định dạng: CHM
Mô hình CMMI - một cách tiếp cận cải tiến quy trình phần mềm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.10685
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Managing software requirements : a use case approach
Tác giả: Leffingwell Dean,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 032112247X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9664 Định dạng: CHM
Software Project Management For Dummies®
Tác giả: Luckey Teresa,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley Publishing Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 0471749346
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16173 Định dạng: PDF
CMMI : Guidelines For Process Integration And Product Improvement
Thông tin xuất bản: : Aw Professional , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.10685
ISBN: 0321154967
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9872 Định dạng: CHM
A hacker's guide to project management
Tác giả: Johnston Andrew K,
Thông tin xuất bản: Oxford : ButterworthHeinemann , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.10684
ISBN: 0750657464
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30062 Định dạng: PDF
Herding cats [electronic resource] : a primer for programmers who lead programmers
Tác giả: Rainwater J Hank,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.10683
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34042 Định dạng: PDF
Towards a Design Flow for Reversible Logic [electronic resource]
Tác giả: Wille Robert,
Ký hiệu phân loại: 005.1015
ISBN: 9789048195794
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 39262 Định dạng: PDF
Software measurement and estimation : a practical approach
Tác giả: Laird Linda M,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.104
ISBN: 0471676225
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16139 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục