Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.7700686 giây)
Quantitative approaches in object-oriented software engineering
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page Science , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 1903996279
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7565 Định dạng: CHM
1

Truy cập nhanh danh mục