Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 158 kết quả (0.2600319 giây)
Websphere and lotus : implementing collaboration
Tác giả: Lamb John,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Prentice Hall , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0131443305
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7709 Định dạng: CHM
Object thinking
Tác giả: West David,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0735619654
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7790 Định dạng: CHM
ADO.NET in a nutshell
Tác giả: Hamilton Bill,
Thông tin xuất bản: Beijing : OReilly , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0596003617
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8247 Định dạng: CHM
Fundamentals of object-oriented design in UML
Tác giả: PageJones Meilir,
Thông tin xuất bản: NY : Dorset House , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 020169946X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8592 Định dạng: PDF
Giáo trình nhập môn UML
Thông tin xuất bản: TpHCM : Lao động Xã hội , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Applying UML and patterns : an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development
Tác giả: Larman Craig,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Prentice Hall PTR , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0131489062
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8885 Định dạng: CHM
Design patterns explained : a new perspective on object-oriented design
Tác giả: Shalloway Alan,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0321247140
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8902 Định dạng: PDF
UML 2.0 in a Nutshell
Thông tin xuất bản: : OREILLY , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0596007957
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9917 Định dạng: CHM
Learning UML
Tác giả: Alhir Sinan Si,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0596003447
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 10125 Định dạng: CHM
UML weekend crash course
Tác giả: Pender Thomas A,
Thông tin xuất bản: nt : Hungry Minds , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0764549103
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12076 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục