Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.5600486 giây)
Troubleshooting Microsoft Technologies+
Tác giả: Wolf Chris,
Thông tin xuất bản: : Aw Professional , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.16
ISBN: 0321133455
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9869 Định dạng: CHM
Refactoring in large software projects : performing complex restructurings successfully
Tác giả: Lippert Martin,
Thông tin xuất bản: England : John Wiley Sons Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.16
ISBN: 0470858923
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15857 Định dạng: PDF
Refactoring workbook
Tác giả: Wake William C,
Thông tin xuất bản: Boston : AddisonWesley , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.16
ISBN: 0199241805
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 37816 Định dạng: CHM
Pragmatic version control using Subversion
Tác giả: Mason Mike,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.16
ISBN: 0977616657
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38641 Định dạng: PDF
Practical JIRA Administration [electronic resource] / Matthew B. Doar.
Tác giả: Doar Matthew,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.16
ISBN: 1449305415
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76180 Định dạng: PDF
Software evolution and maintenance : a practitioner's approach
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley , 2015
Ký hiệu phân loại: 005.16
ISBN: 0470603410
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 155024 Định dạng: PDF
Software maintenance management : evaluation and continuous improvement
Tác giả: April Alain,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley Interscience , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.16
ISBN: 9780470258033
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục