Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.7000498 giây)
Practical guide to software quality management
Tác giả: W Horch John,
Thông tin xuất bản: kd : Artech House , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.168
ISBN: 1580535275
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12374 Định dạng: CHM
Managing software development with Trac and Subversion [electronic resource] : simple project management for software de...
Tác giả: Murphy David J,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Publishing Ltd , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.168
ISBN: 9781847191663
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 27990 Định dạng: PDF
Managing software deliverables [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Boston : Digital Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.168
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40182 Định dạng: CHM
Managing software requirements : a unified approach
Tác giả: Leffingwell Dean,
Thông tin xuất bản: Reading MA : AddisonWesley , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.168
ISBN: 0201615932
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 47183 Định dạng: PDF
The mythical man-month : essays on software engineering
Thông tin xuất bản: Reading Mass : AddisonWesley Pub Co , 1995
Ký hiệu phân loại: 005.168
ISBN: 0201835959
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 49034 Định dạng: CHM
Software project management in practice
Tác giả: Jalote P,
Thông tin xuất bản: Boston : AddisonWesley , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.168
ISBN: 0201737213
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 49041 Định dạng: CHM
1

Truy cập nhanh danh mục