Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 74 kết quả (0.5600049 giây)
UNIX systems programming : communication concurrency, and threads
Tác giả: Robbins Kay A,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0130424110
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6711 Định dạng: CHM
Wicked cool shell scripts : 101 scripts for Linux, Mac OS X, and Unix systems
Tác giả: Dave Taylor,
Thông tin xuất bản: San Francico : No Starch , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 1593270127
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7098 Định dạng: CHM
Red Hat Linux bible : Fedora and Enterprise edition
Tác giả: Negus Christopher,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0764543334
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7421 Định dạng: CHM
UNIX shells by example
Tác giả: Ellie Quigley,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River : Prentice Hall , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 013147572X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7887 Định dạng: CHM
Linux on hp integrity systems : a system administrator's guide
Tác giả: Poniatowski Marty,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Prentice Hall , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0131400002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7995 Định dạng: CHM
Exploring the JDS Linux Desktop
Tác giả: Adelstein Tom,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0596007523
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8017 Định dạng: CHM
Novell cle study guide
Tác giả: Coughanour David,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0789732033
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8153 Định dạng: CHM
Red Hat : the complete reference : Enterprise Linux & Fedora edition
Tác giả: Petersen Richard,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0072230754
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8193 Định dạng: CHM
High Performance Linux Clusters with OSCAR, Rocks, OpenMosix, and MPI
Tác giả: Sloan Joseph D,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0596005709
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8271 Định dạng: CHM
MCSE Windows 2000 Server
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0789728737
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8303 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục