Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 264 kết quả (0.5799529 giây)
MCSE Windows 2000 Server
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0789728737
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8303 Định dạng: CHM
Multitool Linux : Practical Uses for Open Source Software
Tác giả: Schwarz Michael,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Addison Wesley , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0201734206
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8341 Định dạng: CHM
UNIX filesystems : evolution, design, and implementation
Tác giả: Pate Steve D,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0471164836
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8612 Định dạng: PDF
Understanding the Linux kernel
Thông tin xuất bản: Beijing : OReilly , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0596000022
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8618 Định dạng: PDF
Running Linux
Tác giả: Welsh Matt,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0596002726
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8630 Định dạng: PDF
Linux timesaving techniques for dummies
Tác giả: Douglas Susan,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0764571737
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8644 Định dạng: PDF
UNIX administration : a comprehensive sourcebook for effective systems and network management
Tác giả: Levi Bozidar,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0849313511
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8657 Định dạng: PDF
The UNIX CD bookshelf
Tác giả: Robbins Arnold,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 1565924274
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8659 Định dạng: PDF
Linux Network Administrator's Guide
Tác giả: Bautts Tony,
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0596005482
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8833 Định dạng: CHM
Linux Device Drivers
Tác giả: Corbet Jonathan,
Thông tin xuất bản: : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0596005903
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8913 Định dạng: CHM

Truy cập nhanh danh mục