Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.6700528 giây)
Running Linux, 5th Edition
Tác giả: Jordan WoT 1,
Thông tin xuất bản: : OReilly Media , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0596007604
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 52971 Định dạng: EPUB
Mac OS X for Unix Geeks
Tác giả: Abbey Lynn,
Thông tin xuất bản: : OReilly Media , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 9780596520625
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 52972 Định dạng: EPUB
My Microsoft Windows 7 PC
Tác giả: Murray Katherine,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Que , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0789748959
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 93873 Định dạng: EPUB
Windows 8 application development with HTML5 for dummies
Tác giả: Sempf Bill,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons Inc , 2013
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 111817335X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 94731 Định dạng: EPUB
Mac os x snow leopard all-in-one for dummies(r)
Tác giả: Chambers Mark L,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub inc , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0470435410
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 94800 Định dạng: EPUB
Windows 8.1 bible
Tác giả: Boyce Jim,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 111883531X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 94822 Định dạng: EPUB
1

Truy cập nhanh danh mục