Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.5899992 giây)
Microsoft MS-DOS 6.22 for the MS-DOS Operating System.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : Microsoft , 1993
Ký hiệu phân loại: 005.446
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
MCDST self-paced training kit (exam 70-270) : supporting users and trobleshooting a Microsoft Windows XPoperating system...
Tác giả: Glenn Walter J,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0735620652
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7260 Định dạng: CHM
Introducing Microsoft WinFX : the application programming interface for the next generation of Microsoft Windows, code n...
Tác giả: Rector Brent,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0735620857
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7410 Định dạng: CHM
Microsoft Windows XP : do amazing things
Tác giả: Ballew Joli,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0735619832
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8085 Định dạng: CHM
Writing secure code for Windows Vista
Tác giả: Howard Michael,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0735623937
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40214 Định dạng: CHM
Windows 8.1 plain & simple
Tác giả: Muir Nancy,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2013
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 9780735681279
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 95394 Định dạng: PDF
System architecture, processes, threads, memory management, and more
Tác giả: Catlin Brian,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2017
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0735684189
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 136543 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục