Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.3200603 giây)
Implementing CIFS : the common Internet file system / Christopher R.
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 013047116X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6744 Định dạng: CHM
DB2 Universal Database V8.1 certification exam 700 study guide
Tác giả: Sanders Roger E,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River : Prentice Hall , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0131424653
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7117 Định dạng: CHM
Engineering global E-commerce sites : a guide to data capture, content, and transactions
Tác giả: Bean James,
Thông tin xuất bản: San Francico : Morgan Kaufmann , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1558608923
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7370 Định dạng: CHM
Content Manager implementation and migration cookbook
Tác giả: Wei Dong Zu,
Thông tin xuất bản: USA : IBM , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0738498599
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7721 Định dạng: CHM
SAS 9.1.3 ETL Studio : User's Guide
Tác giả: SAS Institute,
Thông tin xuất bản: Cary : SAS , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1590476352
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8104 Định dạng: CHM
Designing effective database systems
Tác giả: Riordan Rebecca M,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0321290933
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8910 Định dạng: CHM
Refactoring databases
Tác giả: W Ambler Scott,
Thông tin xuất bản: : Addison Wesley , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0321293533
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12939 Định dạng: CHM
Designing scalable .NET applications
Tác giả: Rossberg Joachim,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 159059214X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 36233 Định dạng: CHM
Programming Microsoft SQL Server 2008
Tác giả: Lobel Leonard,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0735625999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 36295 Định dạng: CHM
Beginning relational data modeling
Tác giả: Allen Sharon,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1590594630
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 36823 Định dạng: CHM
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục