Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.5900104 giây)
Oracle Warehouse Builder 11g : getting started : extract, transform, and load data to build a dynamic, operational data ...
Tác giả: Griesemer Bob,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Publishing , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.7575
ISBN: 1847195741
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 31103 Định dạng: PDF
Pro Oracle Spatial for Oracle database 11g
Tác giả: Kothuri Ravi,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.7575
ISBN: 1590598997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 31184 Định dạng: PDF
OCP Oracle database 11g [electronic resource] : administration II exam guide (exam 1Z0-053)
Tác giả: Bryla Bob,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.7575
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34814 Định dạng: PDF
Oracle performance survival guide [electronic resource] : a systematic approach to database optimization
Tác giả: Harrison Guy,
Ký hiệu phân loại: 005.7575
ISBN: 0137000529
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40753 Định dạng: PDF
Pro ODP .NET for Oracle Database 11g [electronic resource]
Tác giả: Zehoo Edmund,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.7575
ISBN: 1430228210
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66285 Định dạng: PDF
Oracle Warehouse Builder 11gR2 [electronic resource] : getting started : extract, transform, and load data to build a dy...
Tác giả: Griesemer Bob,
Thông tin xuất bản: Olton Birmingham : Packt Pub , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.7575
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70783 Định dạng: PDF
Oracle Streams 11g data replication
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.7575
ISBN: 0071496645
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
OCA Oracle Database 12c administrator certified associate study guide
Tác giả: Thomas Biju,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Sybex a Wiley brand , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.7575
ISBN: 111864395X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 106771 Định dạng: PDF
Oracle certified associate, Java SE 7 programmer study guide [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.7575
ISBN: 9781849687324
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 113181 Định dạng: PDF
OCP [electronic resource] : Oracle Database 11g Administrator Certified Professional - Exam 1Z0-053.
Tác giả: Freeman Robert G,
Ký hiệu phân loại: 005.7575
ISBN: 0470395133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 136858 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục