Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.5800248 giây)
Virtual Assistant
Tác giả: Soofastaei Ali,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 006.30285436
ISBN: 9781839688072
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
An introduction to fuzzy sets : analysis and design
Tác giả: Pedrycz Witold,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 006.30151132
ISBN: 0262281341
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
From Natural to Artificial Intelligence - Algorithms and Applications
Tác giả: Ricardo LopezRuiz,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 006.3015181
ISBN: 9781789847024
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computational intelligence and feature selection : rough and fuzzy approaches
Tác giả: Jensen Richard,
Thông tin xuất bản: Oxford : Wiley , 2008
Ký hiệu phân loại: 006.30151132
ISBN: 0470229756 (hbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
AI for game developers
Tác giả: Bourg David M,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.30247948
ISBN: 0596005555
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34222 Định dạng: PDF
Encyclopedia of artificial intelligence
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 006.303
ISBN: 1599048493
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71128 Định dạng: PDF
Superintelligence : paths, dangers, strategies
Tác giả: Bostrom Nick,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 006.301
ISBN: 0199678111
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 149534 Định dạng: PDF
Making AI Intelligible : Philosophical Foundations
Tác giả: Cappelen Herman,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 006.301
ISBN: 9780192894724
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The mechanical mind in history
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : MIT Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 006.309
ISBN: 0262083779
Bộ sưu tập: Tham khảo
Common sense, the Turing Test, and the quest for real AI
Tác giả: Levesque Hector J,
Ký hiệu phân loại: 006.301
ISBN: 9780262338363
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục