Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 146 kết quả (0.0155715 giây)
Monitoring with Ganglia
Tác giả: 
Sebastopol CA: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.312
 
Advances in Focused Retrieval : 7th International Workshop of the Initiative for the Evaluation of XML Retrieval, INEX 2...
Tác giả: 
Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.312
 
Text mining : classification, clustering, and applications
Tác giả: Mehran Sahami
Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.312
 
Data mining and machine learning in cybersecurity [electronic resource]
Tác giả: Sumeet Dua
Boca Raton Fla: CRC Press Auerbach Publications, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.312
 
Introduction to data mining and its applications
Tác giả: S Sumathi
Berlin New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.312
 
Analyzing the large numbers of variables in biomedical and satellite imagery
Tác giả: Phillip I Good
Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.312
 
Mining the social web
Tác giả: Matthew A Russell
Sebastopol Calif: OReilly, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.312
 
Giáo trình khai thác dữ liệu : Data Mining
Tác giả: Đỗ Phúc
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 006.312
 
Giáo trình khai thác dữ liệu
Tác giả: Đỗ Phúc
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 006.312
 
Discovering knowledge in data : an introduction to data mining
Tác giả: Daniel T Larose
Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.312
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục