Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3000037 giây)
Projection-Based Clustering through Self-Organization and Swarm Intelligence: Combining Cluster Analysis with the Visual...
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2018
Ký hiệu phân loại: 006.3824
ISBN: 9783658205393
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Projection-Based Clustering through Self-Organization and Swarm Intelligence: Combining Cluster Analysis with the Visual...
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2018
Ký hiệu phân loại: 006.3824
ISBN: 9783658205409
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cultural-Historical Perspectives on Collective Intelligence : Patterns in Problem Solving and Innovation
Tác giả: Baltzersen Rolf K,
Ký hiệu phân loại: 006.3824
ISBN: 9781108833745
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Projection-based clustering through self-organization and swarm intelligence : combining cluster analysis with the visua...
Thông tin xuất bản: Wiesbaden Germany : Springer Vieweg , 2018
Ký hiệu phân loại: 006.3824
ISBN: 3658205407
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117636 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục