Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 206 kết quả (0.3281488 giây)
Ray Tracing Gems : High-Quality and Real-Time Rendering with DXR and Other APIs
Tác giả: Haines Eric,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Springer Nature , 2019
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 9781484244272
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Đồ họa máy tính : Giáo trình
Ký hiệu phân loại: 006.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ sở đồ họa máy tính
Tác giả: Hoàng Kiếm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2000
Ký hiệu phân loại: 006.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Giáo trình Đồ họa máy tính : Lý thuyết và bài tập có lời giải
Tác giả: Nguyễn Tiến,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 2001
Ký hiệu phân loại: 006.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Schaum's Outlines of : Theory and problems of Computer Graphics
Tác giả: Xiang Zhigang,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2001
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 0071188851
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Cơ sở đồ họa máy tính
Tác giả: Hoàng Kiếm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Sams teach yourself Microsoft Office PowerPoint 2003 in 24 hours
Tác giả: Bunzel Tom,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Sams , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 0672325551
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6732 Định dạng: CHM
Windows Media 9 series by example
Tác giả: Johnson Nels,
Thông tin xuất bản: San Francico : CMP Books , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 1578202043
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6818 Định dạng: CHM
Using Microsoft Office PowerPoint 2003
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 0789729571
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6823 Định dạng: CHM
Beginning direct3d game programming
Tác giả: Engel Wolfgang,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Premier , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 193184139X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6831 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục