Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 295 kết quả (0.687508 giây)
3ds max 6 fundamentals
Tác giả: Ted Boardman,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : New Riders , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0735713855
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7044 Định dạng: CHM
Advanced 3ds max 5 : Modeling and Animating
Tác giả: Kulagin Boris,
Thông tin xuất bản: Wayne : ALIST , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 1931769168
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8366 Định dạng: CHM
3ds max 4 bible
Tác giả: Kelly L Murdock,
Thông tin xuất bản: NY : Hungry Minds , 2001
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0764535846
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6959 Định dạng: PDF
Flash 8 ActionScript bible
Tác giả: Lott Joey,
Thông tin xuất bản: kd : Wiley Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 047177197X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12262 Định dạng: PDF
Maya character creation : modeling and animation controls
Tác giả: Maraffi Chris,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : New Riders , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0735713448
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6716 Định dạng: CHM
Lập trình ActionScript cho Fash : Tập2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2007
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ActionScript 2.0 garage
Tác giả: Livingston Dan,
Thông tin xuất bản: Boston : Prentice Hall PTR , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0131484753
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8884 Định dạng: CHM
Flash 5 Bibble
Tác giả: Reinhardt Robert,
Thông tin xuất bản: : Hungry Minds , 2000
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0764535155
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9406 Định dạng: PDF
Flash Communication Server
Thông tin xuất bản: Sebastopol : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0596005040
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8832 Định dạng: CHM
Autodesk 3DS Max 8
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2008
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 19093 Định dạng: RAR
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục