Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 54 kết quả (0.6100516 giây)
Managing Digital Records in Africa
Tác giả: Ngoepe Mpho,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2023
Ký hiệu phân loại: 027.06
ISBN: 9781003203155
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Australian Indigenous Knowledge and Libraries 
Thông tin xuất bản: Sydney : UTS ePRESS , 2006
Ký hiệu phân loại: 027.630899915
ISBN: 9780980284010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Innovations in Stem Cell Transplantation
Tác giả: Demirer Taner,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2013
Ký hiệu phân loại: 027.779534
ISBN: 9789535109808
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Archives and Human Rights (Edition 1)
Tác giả: Boel Jens,
Thông tin xuất bản: Abingdon Oxon New York NY : Routledge , 2021
Ký hiệu phân loại: 027
ISBN: 9780429054624
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Gateways to knowledge : the role of academic libraries in teaching, learning, and research
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 027.7
ISBN: 0262271923
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Gateways to knowledge : the role of academic libraries in teaching, learning, and research
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 027.7
ISBN: 0262271923
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Australian Indigenous Knowledge and Libraries 
Thông tin xuất bản: Sydney : UTS ePRESS , 2006
Ký hiệu phân loại: 027.630899915
ISBN: 9780980284010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Biodiversity in Ecosystems - Linking Structure and Function
Tác giả: Juan A Blanco,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2015
Ký hiệu phân loại: 027.8
ISBN: 9789535120285
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Thư viện Việt Nam : Hội nhập và phát triển.: Kỷ yếu hội thảo quốc tế
Ký hiệu phân loại: 027.09597
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Asean-Coci seminar quality service for all : management training programme for ASEAN senior librarians 19-22 November 19...
Tác giả: Ibrahim Fauziah,
Thông tin xuất bản: Singapore : National Library Board , 1998
Ký hiệu phân loại: 027.0959
ISBN: 9810408730
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục