Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.669989 giây)
Giáo trình tác phẩm báo mạng điện tử
Ký hiệu phân loại: 070.172
ISBN: 978608045896
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Báo mạng điện tử những vấn đề cơ bản : Sách chuyên khảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia , 2014
Ký hiệu phân loại: 070.172
ISBN: 9786045702642
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Giáo trình lý thuyết và kỹ năng báo mạng điện tử
Ký hiệu phân loại: 070.172
ISBN: 9786045727133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Giáo trình báo mạng điện tử
Tác giả: Phan Văn Tú,
Ký hiệu phân loại: 070.172
ISBN: 9786047345977
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Báo mạng điện tử đặc trưng và phương pháp sáng tạo
Ký hiệu phân loại: 070.172
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 142299 Định dạng: PDF
Tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử : sách chuyên khảo
Ký hiệu phân loại: 070.172
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 142341 Định dạng: PDF
Internet newspapers : the making of a mainstream medium
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum Associates , 2006
Ký hiệu phân loại: 070.172
ISBN: 0805854169
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 154215 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục