Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Melvin Mencher's news reporting and writing
Tác giả: Melvin Mencher
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.43
 
Nhà báo hiện đại = : News Reporting and Writing
Tác giả: Lê Thanh Nhàn, Phạm Duy Phúc, Trần Đức Tài, Từ Lê Tâm
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.43
 
Phỏng vấn báo chí
Tác giả: Benjamin Ngo
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.43
 
The Politics of Social Media Manipulation
Tác giả: Richard Rogers, Sabine Niederer, Sabine Niederer, Richard Rogers
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.43
 
Immersive Journalism as Storytelling : Ethics, Production, and Design
Tác giả: Turo Uskali, Astrid Gynnild, Astrid Gynnild, Sarah Jones, Sarah Jones, Esa Sirkkunen, Esa Sirkkunen, Turo Uskali
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.43
 
Phóng sự báo chí
Tác giả: Đức Dũng, Lê Thị Kim Thanh, Nguyễn Ngọc Oanh, Nguyễn Thị Thoa
Xuất bản: Hà Nội: Lý luận Chính trị, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.43
 
Phóng sự báo chí : Lý thuyết, kỹ năng và kinh nghiệm
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa,
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.43
 
Phóng sự nhiều kỳ trong chương trình thời sự truyền hình
Tác giả: Dư Hồng Quảng
Xuất bản: Hà Nội: Thông tấn, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.43
 
Phóng sự từ giảng đường đến trang viết
Tác giả: Huỳnh Dũng Nhân
Xuất bản: Hà Nội: Thông tấn, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.43
 
Phóng sự Việt Nam thời kỳ đổi mới
Tác giả: Trịnh Thị Bích Liên
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Hành chính, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.43
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục