Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Routledge History of Philosophy. Volume 10- Philosophy of Meaning, Knowledge and Value in the Twentieth Century
Tác giả: John V Canfield
Xuất bản: London: Routledg, 1997
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  109
 
The 100 most influential philosophers of all time [electronic resource]
Tác giả: Brian Duignan
Xuất bản: New York NY: Britannica Educational Pub in association with Rosen Educational Services, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  109
 
Medieval philosophy elektronisk ressurs
Tác giả: John Marenbon
Xuất bản: London New York: Routledge, 1998
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  109
 
The spell of Plato
Tác giả: Popper Karl R
Xuất bản: : Princeton University Press, 1971
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  109
 
Comparative philosophy and J.L. Shaw
Tác giả: Pur Bilimoria, Hemmingsen
Xuất bản: Cham: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  109
 
Tập bài giảng lịch sử triết học : Dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học
Tác giả: Võ Văn Thắng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  109
 
A Prodigy of Universal Genius: Robert Leslie Ellis, 1817-1859
Tác giả: Lukas M Verburgt, Lukas M Verburgt
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  109
 
The Oxford handbook of world philosophy
Tác giả: William Edelglass, Jay L Garfield
Xuất bản: New York: Oxford University Press, c2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  109
 
Against the current : essays in the history of ideas
Tác giả: Isaiah Berlin, Henry Hardy
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  109
 
1

Truy cập nhanh danh mục