Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 34 kết quả (0.4061968 giây)
Engaged Humanities : Rethinking Art, Culture, and Public Life
Tác giả: Swinnen Aagje,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 111.85
ISBN: 9789463724029
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Semblance of subjectivity : essays in Adorno's Aesthetic theory
Tác giả: Huhn Tom,
Thông tin xuất bản: Sl : sn ,
Ký hiệu phân loại: 111.85
ISBN: 9780262275880
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The semblance of subjectivity : essays in Adorno's Aesthetic theory
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 111.85
ISBN: 9780262275880
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Insistence of Art : Philosophy and Aesthetics after Early Modernity
Tác giả: Kottman Paul A,
Thông tin xuất bản: NY : Fordham University Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 111.85
ISBN: 9780823275809
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The new aestheticism
Tác giả: Joughin John J,
Thông tin xuất bản: : Manchester University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 111.85
ISBN: 9780719061387
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Total Work of Art in European Modernism
Tác giả: Roberts David,
Thông tin xuất bản: Ithaca NY : Cornell University Library , 2011
Ký hiệu phân loại: 111.85
ISBN: 9780801450235
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Insistence of Art : Aesthetic Philosophy after Early Modernity
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York NY : Fordham University Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 111.85
ISBN: 0823275825
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
On the Anarchy of Poetry and Philosophy : A Guide for the Unruly
Tác giả: Bruns Gerald L,
Thông tin xuất bản: New York : Fordham University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 111.85
ISBN: 9780823226320
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Engaged Humanities : Rethinking Art, Culture, and Public Life
Tác giả: Swinnen Aagje,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 111.85
ISBN: 9789463724029
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Total Work of Art in European Modernism
Tác giả: Roberts David,
Thông tin xuất bản: : Cornell University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 111.85
ISBN: 9780801461453
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục