Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.6900048 giây)
The Subject's Point of View [electronic resources]
Tác giả: Farkas Katalin,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 9780199230327
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 42226 Định dạng: PDF
The phenomenological mind : an introduction to philosophy of mind and cognitive science
Tác giả: Gallagher Shaun,
Thông tin xuất bản: Abingdon Oxon New York : Routledge , 2008
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0415391210
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 42632 Định dạng: PDF
Philosophy of mind [electronic resource] : a contemporary introduction
Tác giả: Heil John,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 1998
Ký hiệu phân loại: 128.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 42941 Định dạng: PDF
Philosophy of mind : a contemporary introduction
Tác giả: Heil John,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2004
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0415283558
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 44078 Định dạng: PDF
Content and consciousness [electronic resource]
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 1999
Ký hiệu phân loại: 128.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 48304 Định dạng: PDF
How the body shapes the mind [electronic resource]
Tác giả: Gallagher Shaun,
Thông tin xuất bản: Oxford : Clarendon , 2005
Ký hiệu phân loại: 128.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 48445 Định dạng: PDF
The Nature of the Mind
Tác giả: CarrutherPeter,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2004
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0203017803
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 61921 Định dạng: PDF
El Cerebro De Broca ; Reflexiones Sobre El Apasionante Mundo De La Ciencia
Tác giả: Sagan Carl,
Thông tin xuất bản: : Editorial Grijalbo SA De CV , 2012
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 968419420X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 63638 Định dạng: PDF
Supersizing the Mind [electronic resources] : Embodiment, Action, and Cognitive Extension
Tác giả: Clark Andy,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 9780195333213
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 73958 Định dạng: PDF
Waking, dreaming, being : self and consciousness in neuroscience, meditation, and philosophy
Tác giả: Thompson Evan,
Thông tin xuất bản: New York : Columbia University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 9780231137096
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 136266 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục