Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 92 kết quả (0.7299999 giây)
In critical condition : polemical essays on cognitive science and the philosophy of mind
Tác giả: Fodor Jerry A,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 026227289X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The elm and the expert : mentalese and its semantics
Tác giả: Fodor Jerry A,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1994
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262272881
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Consciousness, function, and representation
Tác giả: Block Ned Joel,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass London : MIT , 2007
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262268779
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Connectionism and the philosophy of psychology
Tác giả: Horgan Terry,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262275678
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A mark of the mental : in defense of informational teleosemantics
Tác giả: Neander Karen,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262339862
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
G�odel, Putnam, and functionalism : a new reading of Representation and reality
Tác giả: Buechner Jeff,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262261979
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The extended mind
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262266024
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Feeling extended : sociality as extended body-becoming-mind
Tác giả: Robinson Douglas,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262314908
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Scaffolded minds : integration and disintegration
Tác giả: Varga Somogy,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 9780262353830
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Experienced wholeness : integrating insights from Gestalt theory, cognitive neuroscience, and predictive processing
Tác giả: Wiese Wanja,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262343274
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

Truy cập nhanh danh mục