Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 90 kết quả (0.3437979 giây)
Persons and Their Minds : Towards an Integrative Theory of the Mediated Mind
Tác giả: Brinkmann Svend,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 9781315623658
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The feeling of life itself : why consciousness is widespread but can't be computed
Tác giả: Koch Christof,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 026235442X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A theory of content and other essays
Tác giả: Fodor Jerry A,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1990
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262287994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ten problems of consciousness : a representational theory of the phenomenal mind
Tác giả: Tye Michael,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262700646
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Representations, targets, and attitudes
Tác giả: Cummins Robert,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 026203235X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The rediscovery of the mind
Tác giả: Searle John R,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1992
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 026231598X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The primacy of the subjective : foundations for a unified theory of mind and language
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262316277
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A neurocomputational perspective : the nature of mind and the structure of science
Tác giả: Churchland Paul M,
Thông tin xuất bản: Cambridge MA : MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262270323
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Minding minds : evolving a reflexive mind by interpreting others
Tác giả: Bogdan Radu J,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262268906
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Knowledge, possibility, and consciousness
Tác giả: Perry John,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 128.2
ISBN: 0262281414
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục