Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 46 kết quả (0.3593761 giây)
Resistances of psychoanalysis
Tác giả: Derrida Jacques,
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 0804730180
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137771 Định dạng: PDF
Objects of hope : exploring possibility and limit in psychoanalysis
Tác giả: Cooper Steven H,
Thông tin xuất bản: Hillsdale NJ : Analytic Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 0881632716
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137800 Định dạng: PDF
Plurality and perspective in psychoanalysis
Tác giả: RosenCarole Adam,
Thông tin xuất bản: Lanham : Lexington Books , 2013
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 0739169513
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137955 Định dạng: PDF
Integration and self healing : affect, trauma, alexithymia
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 150.195
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137963 Định dạng: PDF
The metapsychology of Christopher Bollas : an introduction
Tác giả: Nettleton Sarah,
Thông tin xuất bản: London : Routledge , 2017
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 9781138795549
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137992 Định dạng: PDF
For and against psychoanalysis
Tác giả: Frosh Stephen,
Thông tin xuất bản: London : Routledge , 2006
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 1583917780
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138042 Định dạng: PDF
Racist states of mind : understanding the perversion of curiosity and concern
Tác giả: Keval Narendra,
Thông tin xuất bản: London : Karnac Books , 2016
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 1780490747
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138059 Định dạng: PDF
Meaning, mind, and self-transformation : psychoanalytic interpretation and the interpretation of psychoanalysis
Tác giả: Schermer Victor L,
Thông tin xuất bản: London : Karnac Books , 2014
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 1780491123
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138064 Định dạng: PDF
The new Klein-Lacan dialogues
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Karnac Books Ltd , 2015
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 9781780491189
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138065 Định dạng: PDF
Making spaces : putting psychoanyaytic thinking to work
Tác giả: Cullen Kate,
Thông tin xuất bản: London : Karnac Books Ltd , 2014
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 9781780491653
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138068 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục