Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.6545348 giây)
The not-two : logic and God in Lacan
Tác giả: Chiesa Lorenzo,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 150.195092
ISBN: 9780262529037
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137898 Định dạng: PDF
Lacan, psychoanalysis, and comedy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 150.195092
ISBN: 9781107086173
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 153671 Định dạng: PDF
Donald W. Winnicott : a new approach
Tác giả: Dethiville Laura,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 150.195092
ISBN: 1781814252
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Jacques Lacan : a critical introduction
Tác giả: Murray Martin,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 150.195092
ISBN: 9780745315904 (paperback)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
André Green at The Squiggle Foundation
Tác giả: Abram Jan,
Thông tin xuất bản: London : Karnac Books Ltd , 2016
Ký hiệu phân loại: 150.195092
ISBN: 1782203907
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138103 Định dạng: PDF
Other banalities : Melanie Klein revisited
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hove : Routledge , 2006
Ký hiệu phân loại: 150.195092
ISBN: 1583917500
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138041 Định dạng: PDF
Lacanian psychoanalysis : revolutions in subjectivity
Tác giả: Parker Ian,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2011
Ký hiệu phân loại: 150.195092
ISBN: 0415455421
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138390 Định dạng: PDF
Lacan's Return to Antiquity : Between nature and the gods
Tác giả: Harris Oliver,
Thông tin xuất bản: Abingdon Oxon New York NY : Routledge , 2017
Ký hiệu phân loại: 150.195092
ISBN: 9781315743929
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lacan's Return to Antiquity : Between nature and the gods
Tác giả: Harris Oliver,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 150.195092
ISBN: 9781315743929
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục