Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.4218718 giây)
Constructing measures : an item response modeling approach
Tác giả: Wilson Mark,
Ký hiệu phân loại: 150.28
ISBN: 0805847855
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 17240 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục