Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.3905597 giây)
Constructing measures : an item response modeling approach
Tác giả: Wilson Mark,
Ký hiệu phân loại: 150.28
ISBN: 0805847855
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 17240 Định dạng: PDF
Computer-based testing and the internet : issues and advances
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 150.287
ISBN: 047001721X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 27866 Định dạng: PDF
Developing and validating rapid assessment instruments
Tác giả: Abell Neil,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 150.287
ISBN: 0195333365
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 42291 Định dạng: PDF
Ultimate aptitude tests : assess your potential with aptitude, motivational and personality tests
Tác giả: Barrett Jim,
Thông tin xuất bản: London Philadelphia : Kogan Page , 2008
Ký hiệu phân loại: 150.287
ISBN: 9780749452674
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 47965 Định dạng: PDF
MATLAB for behavioral scientists
Tác giả: Rosenbaum David A,
Thông tin xuất bản: New York London : Routledge , 2015
Ký hiệu phân loại: 150.285536
ISBN: 9780415535915
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137913 Định dạng: PDF
Psychological testing :a practical introduction
Tác giả: Hogan Thomas P,
Thông tin xuất bản: New York NY : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 150.287
ISBN: 0471389811
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138220 Định dạng: PDF
Psychobook : games, tests, questionnaires, histories
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Princeton Architectural Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 150.287
ISBN: 161689492X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138636 Định dạng: PDF
Handbook of item response theory modeling : applications to typical performance assessment [electronic resource]
Tác giả: Reise Steven Paul,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge Taylor Francis Group , 2015
Ký hiệu phân loại: 150.287
ISBN: 9781138787858
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 138676 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục