Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.2656214 giây)
Teaching Psychology : A Step By Step Guide
Tác giả: Lucas Sandra Goss,
Ký hiệu phân loại: 150.71
ISBN: 0805842241
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 17211 Định dạng: PDF
Majoring in psychology : achieving your educational and career goals
Tác giả: Helms Jeffrey L,
Thông tin xuất bản: Malden MA : WileyBlackwell , 2010
Ký hiệu phân loại: 150.71
ISBN: 9781405190633
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 101812 Định dạng: PDF
The Oxford handbook of education and training in professional psychology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 150.711
ISBN: 9780199874019
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 138191 Định dạng: PDF
Internationalizing the undergraduate psychology curriculum : practical lessons learned at home and abroad
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 150.711
ISBN: 143382146X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138454 Định dạng: PDF
100 Jahre akademische Psychologie in Hamburg. Eine Festschrift
Tác giả: Spieß Martin,
Thông tin xuất bản: Hamburg : Hamburg University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 150.71143515
ISBN: 9783943423075
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
100 Jahre Hauptgebäude der Universität Hamburg. Reden der Festveranstaltung am 13. Mai 2011 und anlässlich der Benennung...
Thông tin xuất bản: Hamburg : Hamburg University Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 150.71143515
ISBN: 9783943423075
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục