Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Essentials of Research Design and Methodology
Tác giả: Geoffrey R Marczyk, David DeMatteo, David Festinger
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.72
 
Research methods in psychology
Tác giả: John J Shaughnessy, Eugene B Zechmeister, Jeanne S Zechmeister
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150.72
 
Methods in behavioral research
Tác giả: Paul C Cozby
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150.72
 
Research methods in psychology : evaluating a world of information
Tác giả: Beth Morling
Xuất bản: New York NY: Norton, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150.721
 
Statistics in psychology using R and SPSS
Tác giả: Dieter Rasch, Klaus D Kubinger, Takuya Yanagida
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.727
 
Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu tâm lý học
Tác giả: Nguyễn Thị Hảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  150.727
 
Principles of research in behavioral science
Tác giả: Bernard E Whitley, Heather L Adams, Mary E Kite
Xuất bản: New York London: Psychology Press, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.72
 
Observational measurement of behavior
Tác giả: Paul Jordan Yoder, Frank James Symons
Xuất bản: New York: Springer Pub Co, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.723
 
The emotional nature of qualitative research
Tác giả: Kathleen R Gilbert
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.72
 
Research methods for the behavioral sciences
Tác giả: Frederick J Gravetter, Lori-Ann B Forzano
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning 2012 Wadsworth Cengage Learning 2012, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.721
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục