Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25 kết quả (0.3593721 giây)
Research Methods Pedagogy: Engaging Psychology Students in Research Methods and Statistics
Tác giả: Lynne D Roberts,
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2016
Ký hiệu phân loại: 150.72
ISBN: 9782889450107
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Investigating the psychological world : scientific method in the behavioral sciences
Tác giả: Haig Brian D,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 150.721
ISBN: 0262027364
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Investigating the psychological world : scientific method in the behavioral sciences
Tác giả: Haig Brian D,
Ký hiệu phân loại: 150.72/1
ISBN: 0262322374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ulcerative Colitis : Treatments, Special Populations and the Future
Tác giả: OConnor Mortimer,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 150.72
ISBN: 9789533077390
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Essentials of Research Design and Methodology
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2005
Ký hiệu phân loại: 150.72
ISBN: 0471470538
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 16889 Định dạng: PDF
Beyond significance testing : statistics reform in the behavioral sciences
Tác giả: Kline Rex B,
Ký hiệu phân loại: 150.724
ISBN: 1433812789
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Social science methods for psychodynamic inquiry : the unconscious on the world scene
Tác giả: Meyers William R,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 150.72
ISBN: 9781137524898 (hardback)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Methods in behavioral research
Tác giả: Cozby Paul C,
Thông tin xuất bản: New York NY : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 150.72
ISBN: 0073271314 (set)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Research methods in psychology
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2006
Ký hiệu phân loại: 150.72
ISBN: 0071116559
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu tâm lý học
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 150.727
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 102717 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục