Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.7000051 giây)
Memory in the real world
Tác giả: Cohen Gillian,
Thông tin xuất bản: Hove England New York : Psychology Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 153.12
ISBN: 9781841696409
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 42093 Định dạng: PDF
Working memory : loss and reconstruction
Thông tin xuất bản: Hove East Sussex : Psychology Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 153.12
ISBN: 9781848722651
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138134 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục