Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.5800283 giây)
New Advances in Hydrogenation Processes - Fundamentals and Applications
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 153.15
ISBN: 9789535128694
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Attention and Performance XVII : cognitive regulation of performance, interaction of theory and application
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 153.15
ISBN: 0262315777
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Systems that learn : an introduction to learning theory
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 153.15015113
ISBN: 0262276259
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Attention and performance XVII : cognitive regulation of performance, interaction of theory and application
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 153.15
ISBN: 0262315777
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Handbook of Experiential Learning
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pfeiffer , 2007
Ký hiệu phân loại: 153.152
ISBN: 9780787982584
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Ivan Pavlov : a Russian life in science
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 153.1526
ISBN: 0199925194
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Power up your mind : learn faster, work smarter
Tác giả: Lucas Bill,
Thông tin xuất bản: London : Nicholas Brealey Pub , 2001
Ký hiệu phân loại: 153.15
ISBN: 185788275x
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 38565 Định dạng: PDF
The accelerated learning handbook : a creative guide to designing and delivering faster, more effective training program...
Tác giả: Meier Dave,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2000
Ký hiệu phân loại: 153.152
ISBN: 0071355472
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 47567 Định dạng: PDF
Power up your mind [electronic resource] : learn faster, work smarter
Tác giả: Lucas Bill,
Ký hiệu phân loại: 153.15
ISBN: 0585446032
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 47823 Định dạng: PDF
Drive
Tác giả: Rosenberg Joel,
Thông tin xuất bản: : Riverhead Books , 2009
Ký hiệu phân loại: 153.1534
ISBN: 9781594488849
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 52987 Định dạng: EPUB
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục