Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 79 kết quả (0.6300563 giây)
Routledge Handbook of Bounded Rationality
Tác giả: VIALE RICCARDO,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 153.4
ISBN: 9780367563943
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Reason and Less : Pursuing Food, Sex, and Politics
Tác giả: Goel Vinod,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 153.43
ISBN: 9780262045476
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
White Queen psychology and other essays for Alice
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995 1993
Ký hiệu phân loại: 153.4
ISBN: 0262279908
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The language of thought : a new philosophical direction
Tác giả: Schneider Susan,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 153.4
ISBN: 0262527456
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Space to reason : a spatial theory of human thought
Tác giả: Knauff Markus,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : The MIT Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 153.43
ISBN: 0262313642
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The rationality quotient : toward a test of rational thinking
Tác giả: Stanovich Keith E,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 153.430285
ISBN: 0262336804
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The nature of insight
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 153.4
ISBN: 0262284375
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Bounded rationality : the adaptive toolbox
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass London : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 153.43
ISBN: 0262072149
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Understanding ignorance : the surprising impact of what we don't know
Tác giả: DeNicola Daniel R,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 153.4
ISBN: 0262341034
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
White Queen psychology and other essays for Alice
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1993
Ký hiệu phân loại: 153.4
ISBN: 0262279908
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục