Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.1900444 giây)
Beyond happy : women, work, and well-being
Tác giả: Cabrera Beth,
Ký hiệu phân loại: 155.333
ISBN: 1562869795
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138471 Định dạng: PDF
Wellness in whiteness : biomedicalization and the promotion of whiteness and youth among women
Tác giả: Mire Amina,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2020
Ký hiệu phân loại: 155.333
ISBN: 9780815377436
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 145650 Định dạng: PDF
Wellness in Whiteness : Biomedicalization and the Promotion of Whiteness and Youth among Women
Tác giả: Mire Amina,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2019
Ký hiệu phân loại: 155.333
ISBN: 9780815377443
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Weiblichkeit - Ansätze zur Theoretisierung
Tác giả: Langer Antje,
Ký hiệu phân loại: 155.333
ISBN: 9783847421948
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục