Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 172 kết quả (0.6699496 giây)
Resilience at work : how to succeed no matter what life throws at you
Tác giả: Maddi Salvatore R,
Thông tin xuất bản: New York : Amacom , 2005
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 0814472605
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 16540 Định dạng: PDF
Happiness at work : maximizing your psychological capital for success
Thông tin xuất bản: Malden MA : WileyBlackwell , 2010
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 0470689420
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 43722 Định dạng: PDF
Born entrepreneurs, born leaders : how your genes affect your work life
Tác giả: Shane Scott,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 9780195373424
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 43530 Định dạng: PDF
Mba trong tầm tay : Tâm lý học dành cho nhà lãnh đạo= Psychology for leaders
Tác giả: Tjosvold Dean,
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Industrial/organizational Psychology : An applied approach
Tác giả: Aamodt Micheal G,
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Wadsworth , 2007
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 9780495130314
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
International Review of Industrial and Organizational Psychology, 2005. Volume 20
Thông tin xuất bản: : Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 0470867108
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 62715 Định dạng: PDF
Tâm lý học lao động
Tác giả: Đào Thị Oanh,
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 96456 Định dạng: PDF
Personality and work : reconsidering the role of personality in organizations
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : JosseyBass , 2003
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 0787960373
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 47534 Định dạng: PDF
Fundamentals of organizational behavior
Tác giả: Slocum John W,
Thông tin xuất bản: China : Thomson SouthWestern , 2007
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 9780324422566
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
The Manager : Understanding and Influencing People
Tác giả: Thompson David W,
Thông tin xuất bản: Chicago : Mtr Corporation , 2004
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 9780970518514
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục