Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 44 kết quả
International Review of Industrial and Organizational Psychology, 2005. Volume 20
Tác giả: Gerard P Hodgkinson
Xuất bản: : Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Tâm lý học lao động
Tác giả: Đào Thị Oanh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Resilience at work : how to succeed no matter what life throws at you
Tác giả: Salvatore R Maddi, Deborah M Khoshaba
Xuất bản: New York: Amacom, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Industrial/organizational Psychology : An applied approach
Tác giả: Micheal G Aamodt
Xuất bản: USA: Thomson Wadsworth, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158.7
 
Fundamentals of organizational behavior
Tác giả: John W Slocum, Don Hellriegel
Xuất bản: China: Thomson SouthWestern, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158.7
 
The Manager : Understanding and Influencing People
Tác giả: David W Thompson
Xuất bản: Chicago: Mtr Corporation, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158.7
 
Mba trong tầm tay : Tâm lý học dành cho nhà lãnh đạo= Psychology for leaders
Tác giả: Dean Tjosvold, Cam Thảo, Thanh Hằng, Mary M Tjosvold
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158.7
 
Born entrepreneurs, born leaders : how your genes affect your work life
Tác giả: Scott Shane
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Happiness at work : maximizing your psychological capital for success
Tác giả: Jessica Pryce-Jones
Xuất bản: Malden MA: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Personality and work : reconsidering the role of personality in organizations
Tác giả: Murray R Barrick, Ann Marie Ryan
Xuất bản: San Francisco CA: JosseyBass, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục